اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

گالری فیلم
صحبت های پادوانی در هنگام ترک ایران. در زمان ترک ایران توسط پادوانی، مسئولان استقلال برای بدرقه او راهی فرودگاه شدند. با رزوی موفقیت برای پادوانی و موفقیت روز افزونش

فیلمبردار :امیر رفیعا

بازدید: 7325