جام حذفی
دوره فصل 97-96

دور یک شانزدهم نهایی

تیم میزبان تاریخ و مکان تیم میهمان

گل گهر سیرجان - 1

ساعت:17:45 ۱۷ - شهریور - ۱۳۹۶ ورزشگاه:اختصاصی گل گهر سیرجان

2 - استقلال تهران