اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار برگشت استقلال و الهلال؟

نتیجه دیدار برگشت استقلال و الهلال؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 16010

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 121

گزینه سوم:

برد الهلال

تعداد پاسخ: 13518