نظرسنجی
خاطره انگیز ترین دیدار استقلال در فصل گذشته کدام مسابقه بود؟

خاطره انگیز ترین دیدار استقلال در فصل گذشته کدام مسابقه بود؟

گزینه اول:

استقلال - پرسپولیس

تعداد پاسخ: 11710

گزینه دوم:

استقلال - السد قطر

تعداد پاسخ: 2043

گزینه سوم:

استقلال - لوکوموتیو

تعداد پاسخ: 85

گزینه چهارم:

استقلال - التعاون

تعداد پاسخ: 143

گزینه پنجم:

استقلال - سپاهان

تعداد پاسخ: 7689