اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر سپاهان؟

نتیجه دیدار استقلال برابر سپاهان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1054

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 36

گزینه سوم:

برد سپاهان

تعداد پاسخ: 2171