نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و سپاهان؟

نتیجه دیدار استقلال و سپاهان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 561

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 9

گزینه سوم:

برد سپاهان اصفهان

تعداد پاسخ: 756